Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující má právo na základě s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (neplatí pro podnikatele) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě 14 dní, která začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel zaslat poštou, emailem na info@bagstudio.cz nebo osobně na naší adrese Turnovského 497/2.

 

Adresa pro vrácení zboží

Zakoupené zboží nám můžete vrátit buď zasláním nebo osobně na naší výdejně. V obou případech je adresa následující:

BagStudio s.r.o.
Turnovského 497/2
100 00 Praha 10

 

Podmínky pro vrácení zboží

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, je nutné vrátit zboží na vlastní náklady nebo ho osobně doručit na naši adresu bez zbytečného prodlení, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení prodávajícímu. Zboží nesmí být odeslané na dobírku, jinak nebude zásilka přijata. Doporučujeme pečlivě zabalit vrácené zboží, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud bude zboží vráceno ve stavu, v jakém bylo při převzetí (s přihlédnutím k mírnému opotřebení způsobenému vyzkoušením ) do 14 dnů, vrátíme všechny přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu. V případě vrácení pouze části objednávky nebudou vráceny náklady na dopravu. Peněžní prostředky budou vráceny do 7 dnů od doručení zboží. Pokud kupující vrátí zboží se zjevnými známkami opotřebení (poškrábané, odřené apod.), tedy ne ve stavu, v jakém bylo obdrženo, vyhrazujeme si právo na přiměřenou a prokazatelnou snížení vrácené částky (odpis ve výši 5-75%)

Formulář pro vráceni:  Stáhnout soubor